מעגלות בחדשות

כתבה בעיתון "על הגוש" על מעגלות

תערוכת תלמידות מעגלות סדנה שנתית
מעגלת צמות של אור בהתהוות
מיכל פישל מציירת על אריחים
מעגלות לנשמה