סדנאות נושא

סדנאות מנדלות של מספר מפגשים מוקדשים לנושא
מעולם המנדלות: מעגלות קלטיות, מעגלות המזרח, מעגלות פרחים…

Showing all 2 results